شما الان اینجا هستید: خانه / ابزار محاسباتی
وزن
قد
محاسبه BMI
?
جنسیت
وزن
قد
سن
میزان فعالیت
محاسبه BMR
?
کالری مورد نیاز
طول سیکل ها
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
محاسبه زمان تخمک گذاری
روش اول
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
روش دوم
تاریخ انجام سونوگرافی
سن بارداری در سونوگرافی
محاسبه سن بارداری
?
      
?
بارداری کمتر از 19 سال
دوقلو
وزن
قد
محاسبه اضافه وزن


? کیلو گرم

? کیلو گرم
روش اول
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
روش دوم
تاریخ انجام سونوگرافی
سن بارداری در سونوگرافی
محاسبه زمان زایمان
? ? ?